#benzoyl-peroxide

همه چیز درباره سالیسیلیک اسید و بنزوئیل پراکسید و تأثیرشان بر آکنه

اسیدسالیسیلیک بنزوئیل پراکسید آیا می توانید همزمان از هر دو استفاده کنید؟ سایر درمان های آکنه OTC چگونه یکی را انتخاب کنیم؟ اسید سالیسیلیک و بنزوئیل پراکسید دو شناخته شده ترین ترکیبات ضد آکنه هستند. وقتی صحبت از آکنه می شود ، متخصصان پوست و کمپانی های تولید کننده محصولات

پیشنهاد های اختصاصی دکتر بلیزا

 

DrBellza instagram