#رژیم_مدیترانه_ای

آیا تغییرات رژیم غذایی بر آکنه مؤثر است؟

رژیم غذایی وآکنه رژیم غذایی مؤثر بر ایجاد آکنه رژیم غذایی جهت بهبود آکنه شاخص گلیسمی رژیم مدیترانه ای و آکنه  آیا ویتامین b5 و آکنه در از بین بردن جوش نقش دارد؟ مدیریت رژیم غذایی ضد آکنه مشابه سؤال “آیا استرس می تواند باعث آکنه شود یا نه” ،

پیشنهاد های اختصاصی دکتر بلیزا

 

DrBellza instagram